Evvel Zaman İçinde

Çiçeklerden Bir Taç

Antik Çağdan günümüze İstanbul’da yaşamış muhteşem kadınlar başarılarıyla tarihte yerlerini almışlar, geçmişe değer katmışlardır. Duygusaldır kadınlar… Antik Çağ’da yaşamış İstanbul’un ilk ozanı Moiro mesela… Şiir çiçeklerinden örülen efsanevi taçta beyaz zambaktır erkek egemen toplumdaki başarılarıyla… Zekidir… Anna Komnenos gibi… Bizans’ın ilk kadın tarihçisidir. Bugün bile Haçlı Seferlerini onun eseri Alexiad anlatır bize… Cesurdur… İlk kadın Divan şairi Mihri Hatun gibi… Erkek şairlerin bile cesaret edemediği dilde anlatmıştır gerçek aşkı. Adının Venüs kraterlerinden birine verilmesi ne gurur vericidir. Vicdanlıdır… Rahibe Kalfayan gibi… Kimsesiz kızlara ekmek kapısı olsun diye el işi öğretmekle başlayan serüveni bugün hala fakir ve öksüz çocukları koruyan bir vakfa dönüşmüştür. Yeteneklidir… Türkiye’de çağdaş resim çalışmalarını ilk başlatan kadın ressam Mihri Müşfik Hanım gibi… Portreleriyle ünlüdür, döneminde Güzel Sanatlar Akademisi’nin ilk kadın yöneticisi olarak ne çok ressam kadına ilham oldu. Ve Türkan Saylan… Bilim insanı, akademisyen, Ç.Y.D.D. başkanı, bedensel ölümünden sonra bile kardelenlerin annesi… Kadınlar… Yetersiz tüm sözcükler anlatmaya. Ya da kadınlar eşsizdir tek kelimeyle…

Koleksiyona Ait Diğer Tasarımlar